Centrum slezského norika

… vzestup a pád plemeno do současné doby zaznamenalo několikrát, vždy podle hospodářského využití. V roce 1991 exaktní původové genové analýzy potvrdily oprávněnost prohlášení slezského norického koně samostatným plemenem, plemennou knihu vede Asociace svazů chovatelů koní ČR, o.s. V roce 1996 byl slezský norik vyhlášen genovou rezervou České republiky. Výsledným chovatelským produktem je kůň velmi adaptabilní s velkými fyzickými možnostmi. Je to chladnokrevný typ koně s velkou pohyblivostí. Jeho „software“ je velmi příjemný. Pokud je dobře veden od hříběcího věku, je slezský norik příjemný společník a hospodářský i rekreační kůň současně. Je plemenem, které v sobě sdružuje velkou barevnou rozmanitost. Příhodnější současné označení je farmářský rodinný kůň

Pokračování