#horsesforthefuture

Žijeme v době, kdy už přímo pociťujeme důsledky našeho nešetrného přístupu k přírodě.

Žijeme v době, kdy se ve střední Evropě, nejstabilnějším regionu naší planety, obáváme tornád, sucha, bleskových záplav a dalších extrémních výkyvů v počasí. V době, kdy voda a lesy pro naše příští generace nemusí být samozřejmostí. My z Centra slezského norika jsme se inspirovali Sirem Davidem Attenboroughem a jeho poselstvím, rozhodli jsme se reagovat na tento nepříznivý trend a začít od sebe. 

Naší hlavní náplní je těžba dřeva k lesu nejšetrnější technologií – živými koňmi našeho národního plemene slezský norický kůň. Vytvořili jsme projekt, který, věříme, bude mít i mezinárodní dopad. Projekt #horsesforthefuture, koně pro budoucnost. Tento projekt má mnoho součástí, od chovu koní přes osvětu až ke vzdělávání. Cílem projektu je vytvoření a zajištění jisté pracovní budoucnosti pro naše národní plemeno, zejména naše základní stádo, a zajištění budoucnosti českých lesů a vody.

V současné době dochází v českých lesích k extrémnímu drancování a trvalému poškozování funkčního biotopu lesů, zejména stromů a spodních vod nešetrnou a těžkou mechanizací, hlavně harvestory (víceoperační těžební stroj s procesorem, pozn.) a vyvážečkami. Kůň nic z toho nepoškodí, neboť kůň z tohoto biotopu vzešel a je přirozenou součástí přírody. Máme už vyzkoušeno, že pokud se stroje postaví na periferii lesa, hlavně na cesty, a pouze koňmi se dělá v lese, jde o spojení, které je k lesu šetrné, ale zároveň stále ekonomicky výhodné a dostatečně rychlé pro dnešní dobu.
Proto jsme letos, v roce 2021, projekt #horsesforthefuture odstartovali symbolicky přehlídkou první generace hříbat, která má už nyní zajištěnou pracovní budoucnost a jistotu. Tato generace je pomyslnou první generací vojáků, které za nás vysíláme na pomoc našemu životnímu prostředí, našim lesům, luhům a hájům. Za vodu pro naše příští generace.
A co můžete udělat v tomto boji za naše lesy vy?
Pokud s námi souhlasíte a chtěli byste se na našem projektu podílet, můžete třeba přispět jakoukoli částkou na náš transparentní účet.

 

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

PferdeStark Největší evropské setkání pracovních koní
Heavy Horses Pracovní koně v lesnictví, zemědělství, turistice a vzdělávání
British Horse Loggers Pokračovatelé umění těžebních systémů s malým dopadem. Patron – JKV Princ Charles
FECTU Evropská federace pracovních koní
Národní referenční středisko Národní referenční středisko uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zví­řat
Drábův dvůr Stránky majitele SN, lektorování v práci s chladnokrevníkem
Hřebčín Hradčany Soukromý hřebčín
https://cs-cz.facebook.com/Foistuvstatek Soukromý hřebčín