Prohlášení účastníka projektu – Návrat koní na Šumavu

Vážení návštěvníci Centra slezského norika, k 31.8.2014 jsem ukončil svou roční činnost s Carmen a Ugandou v Národním parku Šumava. Ukončení spolupráce bylo sice legální, neboť dohoda o provedení činnosti byla na dobu určitou, přesto ale nečekané, protože od 1.9.2014 jsem měl nastoupit jako kmenový zaměstnanec NPŠ. Náhlou změnu v rozhodnutí přikládám tomu, že jsem si dovolil reagovat na televizní reportáž o ztrátovosti koní, […]

Čti dále…

Z internetu – Šumavští koně „shazují“ také senátory

Kdo lže, ten krade a k senátu se hrabe… Tento jemně modifikovaný názor na lidskou poctivost a pravdomluvnost mě napadl, když jsem zjistil, jak smutně končí mnohokrát opěvovaný projekt Návrat koní na Šumavu, respektive podíl bývalých ředitelů šumavského parku Žlábka a Mánka a ředitele píseckého hřebčince Kratochvíleho na jeho osudu. A když jsem slyšel, že dva posledně […]

Čti dále…

„Návrat koní na Šumavu“

V červenci t,r, proběhla médii informace, že jeden z projektů Národního parku Šumava, zaměřený na příležitost záchrany chovu chladnokrevných koní v genetických rezervách Českého státu a na ochranu přírody, končí. Otiskujeme vyjádření některých přímých účastníků a skutečnosti, které tomu předcházely.

Čti dále…

Ušatě chladnokrevný víkend

Spontální nápady přináše úžasné akce, aneb proč se nejít podívat na kulturní akci Den řemesel a přispět tak k prožitkům návštěvníků? Společná chuť nás lidí ke spolupráci byla mohutně podpořena našimi zvířecími parťáky. Díky této souhře vznikl úžasný výlet krajinou v délce 30 km. Vůz byl azylem pro potřebný oddech putujícím, druhý kůň sloužil coby parťák na svezení, […]

Čti dále…