EXPEDICE ZAKLETÝ 2014

Šestý ročník begatrekkingu se nesl v duchu

přátelství

a byl mu věnován 25.říjen. V ten den se ve
Velké Británii v hrabství Herefordshire konala pietní akce, věnovaná
zesnulému vůdci (a to doslovně) spolku britských profesních kočích –
British Horse Loggers, panu Douglasovi Joinerovi.

Výprava směřovala na další vrch, podobný Zakletému, na vrch Anenský,
kde je rozhledna. Výhled byl toho dne mizerný, ale sestup proložený místy
jízdou „karé“ přes mrazivé vlhko stál za to a expediční výprava se
držela ve skvělé náladě! Podrobnosti můžete shlédnout na videu na
serveru youtube


Begatrek – Expedice Zakletý 2014

kde je v závěru i výčet zúčastněných (11 beganů a 35 osob),
počet uražených kilometrů (33) a další zajímavosti.

JiS

Publikováno v Aktuality.