Odměny klisnám s hříbaty

Za rok 2013 byly poskytnuty občanským sdružením Centrum rozvoje chovu
slezského norika Hradčany ze svých finančních fondů, generovaných za
účelem podpory a realizace vlastních cílů sdružení, finanční odměny
majitelům chladnokrevných klisen registrovaných v genetických rezervách,
které se

zúčastnily v doprovodu svého dosud neodstaveného
hříběte

soutěže pro chladnokrevné koně, nebo ZV ll.stupně, nebo
hospodářského provozu v zemědělství, v lesnictví nebo v turistickém
provozu v zápřeži. Výše interní podpory dosáhla 5 tisíc korun na
klisnu s hříbětem. Občanské sdružení bude nadále podporovat
tento vývoj.

Publikováno v Aktuality.