Povodeň 2013 – Sympatie, kůň s posláním

Sympatie opustila ve třech letech stáje hřebčína a sedm let byla
ve službě v rodině s mentálně hendikepovaným dítětem. Poté rok
putovala po českých hájích ve službě lesnické a letos na jaře slezská
norička Sympatie změnila svoje působiště a službu ve Svobodném statku na
soutoku, o.p.s. Jejím úkolem ve společenství lidí, které je úzce spjato
s biodynamickým zemědělstvím a poskytováním sociálních služeb lidem
s hendikepem, je obdělávání půdy v produkci bio zeleniny a jiné
hospodářské potažní práce a služby pro Camphill České Kopisty.

Podle zpráv o stavu povodní z médií všichni víme, že oblast kolem
Terezína je v kritickém stavu a konkrétně České Kopisty jsou zaplavené a
obyvatelé evakuováni. Společenství lidí a koně ze Svobodného statku na
soutoku a z Camphillu spořádaně opustilo České Kopisty hned v první den
povodní a neztěžovali už tak složitou situaci samosprávy. S sebou odvedli
i koně, o kterého mají povinnost postarat se, ať je – jak je. Na jeho
jarní příchod do stáje opravené vlastními prostředky a silami se velmi
těšili a připravovali. Pořídili novou výstroj – na míru pro Sympatii,
která má hodnotu desítek tisíc, spolu s krmivovou základnou. Kůň
přinášel nový rozměr v bio produkci zeleniny. Ale ta je bohužel
nenávratně pryč, odplavená vodou ze zničených polí, která je po
opadnutí vody čekají s rekultivací. Další výsadba nebude možná, čas
je nepřítel a zelenina letos neposkytne pro statek žádný výnos.

Slezskou noričku Sympatii čeká nejen nové obdělávání pole. Také
úklidové práce a odvoz suti a bláta z budov, stájí, ze dvora a
z chráněných dílen nebude nic lehkého pro koně, který nejen že vydá
energii, ale zároveň jako jeho lidští souputníci a kamarádi (ano,
kamarádi, protože příjezd koně na dvůr velmi oslavovali a koně vítali!)
přišel dočasně o své ustájení a klid a komfort zázemí k odpočinku.
Osazenstvo statku s jejich rodinami osobně znám, jsou to lidé, před
jejichž pracovitostí a odhodláním smekám: i za ztížených podmínek
produkovat dobré a zdravé potraviny a věnovat svoji péči osobám, které
vám ji vrátí pouze ve společné radosti. Zeleninu z jejich produkce ráda
pro její chutnost a čistotu beru do své kuchyně.

Sympatie je dvanáctiletá dáma, která odchovala dvě hříbata –
Štístka (je ve službě hendikepovaným) a Lucii. Čeká ji období
náročného léta. Bude potřebovat dobré objemné krmení (seno) a výživné
jadrné krmivo, případně minerální směsi, aby se udržela ve zdraví a
neztěžovala situaci svému ošetřovateli a lidem ze statku voláním
veterináře. Nevíme, v jakém stavu je její výstroj, její stáj. Ani
nevíme, zda nebude muset být ustájena mimo statek, což by mohlo znamenat
výdaje za ustájení. Proto vás všechny, kteří jste dočetli tyto řádky
až na toto místo,

prosím o pomoc udržet poslání a stav
koně

zasláním jakékoliv částky korun na účet Svobodného statku
na soutoku, o.p.s. Já osobně přispěji na koně, který má své poslání.
Je to velmi jednoduché – využít internetbankingu a okamžitým
elektronickým příkazem s identifikačním heslem „Kůň“ odeslat
částku (i kdyby sto korun, nebo jak je ve vašich silách) na účet, ze
kterého je možné průběžně hradit potřeby koně. Maximálně se ochudíme
o pořízení jedné svačiny nebo oběda . Číslo účtu najdete na odkaze
webových stránek Svobodného statku na soutoku.


Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Děkuji vám za to, že chápete mimořádný stav věcí jako chovatelé
koní, nebo jejich příznivci. Od první zprávy o evakuaci skupiny lidí a
koně mne nutká myšlenka z Malého Prince od spisovatele Antoina de
Saint-Exupéry: „… Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě
připoutal….“

Za všechny členy sdružení, kteří jsou ztotožnění s pomocí pro
koně a se sdělením k vám, děkuje dárcům Jindřiška Svobodová,
předseda.


Povodeň zničila úrodu Camphillu České Kopisty

Publikováno v Aktuality.