Setkání slezského norika

V pořadí třetí neformální a informační setkání chovatelů
chladnokrevných koní 28.ledna 2012 hostilo řečníky a návštěvníky
v Krňovicích. Jako je již tradicí.

Výběr prostředí skanzenu s jeho replikou zájezdního hostince se sálem
a hospodářským zázemím, kde se mimo jiná zvířata nachází také dva
slezští norici, je šťastnou volbou pro účast rodičů s dětmi na
setkání. Tato sociální skupina je obrazem toho, kterým směrem se slezský
norik ubírá – moderní rodinný farmářský kůň.

Dopoledne proběhla valná hromada CRCHSN Hradčany, o.s., které mimo jiné
body k řešení (např. další spolupráci na diplomové práci ve vztahu
k hiporehabilitaci) přijímalo nové členy. Je potěšitelné, že nejenom
členská základna roste, ale i návštěvnost setkání. Podle průzkumu je
důvod prostý – budoucnost řeší chovatelé se vší vážností a
nasávají odborné informace, aby měli prospěch ze své činnosti a odolali
ekonomickému zhroucení chovů.

Nejvýznamnějším bodem programu byla velmi obsáhlá a vypovídající
přednáška sedlářky Daniely Netíkové z Horní Rozsičky s obrazovou
projekcí sedlářských výrobků na tažné koně, ale i na koně pod
jezdce.


http://www.se­dlarstvi.info/in­dex.php?ohlav­ky#

Výklad objasňoval rozdíly mezi typy chomoutů a jejich užitím, výklad
byl o poprsních postrojích, o netradičních částech výstroje,
ohlávkách na begany, o speciálních (např. gotických) uzdečkách,
o typech zápřeží, o materiálech, o kvalitě a hlavně o sedlech na
begany. Ta jsou často diskutovaná na internetu, protože nepatří do běžné
výbavy obchodů, a také jsou často nevhodně volená na koně. Přednáška
přinesla jednoduché rady, jak se vybavit a jak ušetřit finance.

Do videoprojekce setkání patřil film „Pracovní využití slezského
norika“ z roku 2005 z české produkce. Pro nováčky v chovu poskytoval
virtuální vstup do života s chladnokrevníkem. Další film z belgické
produkce profesního sdružení „Výbor evropských tažných koní“ se
volným překladem jmenuje „Užitečné funkce tažných koní
v 21.století“ z roku 2011. Tento film obdrželo Centrum SN darem od
pořadatele loňských mezinárodních závodů v Belgii ve Framontu, kterých
se účastnil český reprezentant s párovou zápřeží. V jednospřežných
soutěžích byli účastníky otec a syn Francisty ze Slovenska. Film je velmi
dynamicky zpracován a je z něho cítit přijetí beganů belgickou
společností na několika úrovních přínosů. Krátké videozáznamy
pořízené do dokumentace Centra SN z netradiční soutěže v párovkách
následovaly jako vtipné zakončení diskuze a celého setkání. Záznamy
zachycovaly zahraniční účastníky z BE, SRN, FR a CZE i s hlasovými
povely v ovladatelnosti a v uvolněné atmosféře vytvořil aplaus
diváků závěr.

Centrum SN pokračuje v únoru v aktivitách pro chovatele praktickým
výcvikovým seminářem.

Publikováno v Aktuality.