Soustředění a veřejný trénink

Víkendu pro begany předcházela přednáška 2.května
2013 v pohostinství v Pěčíně na téma „Prusko – Rakouská válka
1866 a krutá bitva u Hradce Králové“. Přednášel ing. Jan Gallas
z klubu vojenské historie GARDEKORPS Praha o poslední velké evropské
jezdecké bitvě u Chlumu u Hradce Králové. Výklad byl neuvěřitelně
obsáhlý v podrobnostech o časové posloupnosti bitvy a doplňovala jej
dobová pruská uniforma a replika střelné zbraně. Není možné zapomenout
na obrovskou oběť tisíců zabitých válečných koní a na to, jak se během
několika letních dní změnil od základu život ve zdecimovaných
zemědělských sídlech.

V sobotu 4.května nastoupilo na travnaté kolbiště zastoupení všech
věkových a pohlavních kategorií v počtu devíti koní (oprava – deseti)
se svými majiteli. Lektor postupně ztěžoval úkoly a překážky se
zaměřením na zlepšení výkonu v soutěžích a při zkouškách. Část
výcviku proběhla v terénu. Všichni účastníci se stali vzájemnými
didaktickými předlohami, všichni koně včetně hřebců se chovali
korektně, i k zúčastněné klisně s hříbětem. Pro mladé koně to byla
veliká zkušenost před zkouškami z výkonu, pro všechny příležitost
k vzájemné souhře a lepší ovladatelnosti. Na závěr výcviku pan Gallas
provedl cvičnou střelbu ze zbraně a sice opakovaně. Majitelé koní byli
spokojení a jejich koně „nadupaní power horses“. V polední pauze se
hodně diskutovalo o společných tématech a totéž pokračovalo i večer
u ohně.

Nedělní (5.5.) veřejný trénink, inspirovaný z jezdeckého sportu, jsou
neoficiální závody – k překonání trémy a sebe sama a k porovnání
časů a výkonů, jako motivace. První soutěž – bega cross, druhá –
čistá drezurní ovladatelnost, třetí – simulace těžkého tahu bez
absolutní váhy. Slunečné počasí přálo opáleným tvářím a dobrým
výkonům. Atmosféra opět velmi přátelská byla korunována návštěvou
mistra sedláře Lubomíra Jelínka. Lektoři děkují za spolupráci mezi
účastníky a děkují obsluze kuchyně v roubence za vytvořené
zázemí.

Videozáznam ze soustředění na

http://www.you­tube.com/watch?v=xT28W_I­4qos

JiS

Foto ze soutředění:

Centrum Slezský Norik


Publikováno v Aktuality.