Soutěž tažných koní – Všedobrovice

Původně prostorná louka ve Všedobrovicích u Velkých Popovic, pro
sobotu 21. 7. 2012 však závodiště, ráno přivítalo desítku závodníků
s jejich chladnokrevnými koňmi, aby prověřila jejich kvality v závodu,
který byl zároveň pořádán jako zkoušky výkonnosti II. stupně.
Pořadatel akce, domácí Drábův Dvůr spolu s Centrem rozvoje chovu
slezského norika Hradčany připravili trať pro disciplínu ovladatelnost
v kládě, která začínala na louce a jejíž zajímavější úsek
pokračoval v lese…

Původně prostorná louka ve Všedobrovicích u Velkých Popovic, pro
sobotu 21. 7. 2012 však závodiště, ráno přivítalo desítku závodníků
s jejich chladnokrevnými koňmi, aby prověřila jejich kvality v závodu,
který byl zároveň pořádán jako zkoušky výkonnosti II. stupně.
Pořadatel akce, domácí Drábův Dvůr spolu s Centrem rozvoje chovu
slezského norika Hradčany připravili trať pro disciplínu ovladatelnost
v kládě, která začínala na louce a jejíž zajímavější úsek
pokračoval v lese, v přirozeném pracovním prostředí kočího a koně.
Trasa díky své náročnosti prověřila jak kvalitu komunikace a spolupráce
mezi kočím a koněm, tak kvalitu použité výstroje a vybavení a to nejen
v ovladatelnosti, ale i ve formanské jízdě, která byla následující
disciplínou. Očekávanou tečkou za soutěžním dnem byla klasická soutěž
v těžkém tahu. O zpestření závodu, zejména pro děti, se postaral pan
Miroslav Křesťan se svým párem miniponíků Lady a Jacka, které předvedl
sólo i v páru v lese v ovladatelnosti a v sólo zápřahu v sulce ve
formanské jízdě.

Ovladatelnost v kládě zahrnovala 9 překážek, ze kterých prvních 5
(vlnovka, strkání, začelení, rampování a přepřáhnutí) spadalo do
zkoušek výkonnosti II. stupně dle metodiky Centra – jakožto
chovatelských zkoušek, které mohou chladnokrevní hřebci a klisny složit ve
věku 5 let. Soutěžící si před zahájením závodu mohli sami zvolit, zda
se zařadí do kategorie Profi a první pětice pro ně bude povinná či do
kategorie Hobby, která zmíněné překážky povinně nezahrnovala. Kromě
vodiče zmíněných miniponíků se k radosti pořadatelů všichni
závodníci zúčastnili hodnocení v kategorii Profi. Ovšem pouze
5 z 10 soutěžících se podařilo trať dokončit bez diskvalifikace. Na
prvním místě stanul domácí Jiří Dráb se slezskonorickou klisnou Ugandou,
druhé místo zaujal se SN Sílou Vůle Jaroslav Rázek a třetí pozici Jan
Gallas s norikem Dublinem. Pozitivní skutečností bylo, že 40% startovního
pole tvořily ženy, z nichž 2 stanuly na 4. a 5. místě – 4. Daniela
Svobodová s SN Aqua Brynet, která trať pro svůj věk absolvovala
s dospělým doprovodem a na 5. místě Leona Satoriová s křížencem
Bobešem. Exhibičně byla trať prověřena párem klisen vedených Josefem
Svobodou.

Na start formanské jízdy, se postavilo 5 párů kočí-kůň, z nichž
bez diskvalifikace dokončili trať pouze 2 a to na 1. místě Leona
Satoriová s Bobešem a na místě 2. Eliška Stejskalová s SN
Kenyou S.

Těžký tah umožnil předvedení svých sil 1 valacha a 2 hřebců. Na
mokrém travnatém povrchu utáhl valach Nero pana Romana Chromého 1570 kg, za
ním pak druhý byl Milan Chromý s hřebcem Naharem s 1500 kg a třetí
hřebec Brist Hany Králové rovněž s 1500 kg.

V tomto soutěžním dni nedošlo ani jedním párem soutěžících ke
splnění všech podmínek zkoušek výkonnosti II.stupně pro 5 leté hřebce
a klisny, neboť nikdo ze soutěžících, jehož kůň je v uvedeném věku,
neabsolvoval bez diskvalifikace všechny 3 soutěžní disciplíny.

V krajině Velkopopovického Kozla, malíře Josefa Lady a barona
Ringhoffera se na závod přišlo i přes lehkou nepřízeň počasí podívat
poměrně mnoho diváků a my doufáme, že přízeň chladnokrevnému sportu
zachovají i pro závody v budoucnu následující.

Lucie Jiřičná


Zavody-Vsedobrovice-2012–07

Publikováno v Aktuality.