STOP šikaně KONÍ!

Podle čínského horoskopu začal 31.lednem t.r. rok dřevěného koně a
bude trvat do 18.února 2015. Kůň má (vytrhuji z textů horoskopů) rád
přímé a upřímné jednání, praktický způsob práce a celkovou
nezávislost. Je však velmi náladový a křivdy si v sobě nosí velmi
dlouho. Rok koně se bude odehrávat přesně v duchu této tradice. Bude
upřednostněn smysl pro disciplínu, neboť tu má kůň rád. Heslem roku
2014 bude týmová spolupráce. Atakdále. To všechno my majitelé, teoretici,
víme, ale často skutek utek. Proto se (kdo chce) zkusme zamyslet a zaměřit
na pár odlišností, které u beganů stojí za úvahu, a na pár zažitých
lidských zlozvyků, které když změníme v dobré víře, zlepšíme kvalitu
života svého koně, který nám už tak nastavil životní styl… Pokud to
rok vydržíme, každý kůň už u nás setrvá rád a zapomene na všechny
křivdy a bude nás hluboce obdivovat, protože emoce – tak ty kůň umí
hodně veliké!

Prvním krokem k rozvinutí úcty ke koni vás, co čtete, byla a je
spolupráce Centra slezského norika se Zuzkou Dohnálkovou ze Střední školy
aplikované kybernetiky v HK. Slečna Zuzka je autorkou krátkého animovaného
videa, které spouští iniciativu „STOP šikaně KONÍ!“ Umístěním videa
na web či na stránky FB sice prokazujete službu občanskému sdružení, ale
současně měníte životní podmínky zvířete, které nám věky věků
nezištně slouží (sport je také služba lidu 🙂 ).

JiS

STOP_sikane_koni video-mp- | 10 MB
Publikováno v Aktuality.