Valná hromada 21.4.2013

Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s. sdružuje řadu
členů s bydlištěm v Praze. Vzhledem k populačnímu nárůstu v řadách
členů, hlavně těch pražských, se Valná hromada 2013 uskutečnila
v Praze – Michli v sobotu 21.dubna.

Děkujeme tímto rodinné firmě

Velebný & Fam s r.o.

za podporu našemu sdružení poskytnutím kanceláře pro účely setkání,
při kterém mohly díky komfortu zázemí být přítomny i členky-matky
s kojenci. Valná hromada proběhla ve velmi přátelské a tvůrčí
atmosféře s drobným rautem, ke kterému přispěli všichni zúčastnění
členové. Po této VH je plánováno další, neformální „rodinné“
setkání v Orlických horách.

Program obsahoval tyto body k řešení:

  1. Finanční zpráva za rok 2012
  2. Přijetí nových členů
  3. Projekty současné i plánované
  4. Zkoušky výkonnosti II.st. v roce 2013
  5. Reprezentační oděv
  6. Jiné, diskuze

Termín pro

ZV II.st je stanoven pořadatelem na 20. července
2013

, místem jsou Častolovické Horky na okrese Rychnov nad
Kněžnou.

Mezi nejzásadnější projekty loňského a letošního roku patří

realizace sociální hiporehabilitace

a zpracování

příručky

pro tento obor studentkou Prvního soukromého
jazykového gymnázia v Hradci Králové. Dalším významným projektem je

studie Využití národních plemen chladnokrevných koní v regionu
Národního parku Šumava

a její následná realizace
v technologickém procesu v ekologických těžbách dřeva a také v rozvoji
turismu Šumavy. Členy sdružení velmi těší, že jejich zkušenosti a
soustřeďované poznatky managment Národního parku Šumava respektuje pro
další rozvoj chovu chladnokrevných koní ČR.

Neméně důležitými projekty jsou: poskytování kvalitních praxí a
stáží na žádost studentů vysokých a středních škol a připravovaný
výroční kalendář na rok 2014, velmi tematický. V průběhu roku pořádat
soustředění a vzdělávací semináře pro všechny chovatele beganů (viz.
následující 4.-5.5.2013). Výjezd delegace na PferdeStark 24.-25.8. 2013 ve
Wendlinghausenu v SRN a jiné zajímavé aktivity.

Tisková informace.

Publikováno v Aktuality.