Work camp 2016

Příležitost pro mladé a nezkušené koně a pro
majitele směřující za zkušenostmi a společenská událost pro příznivce
stejné „krevní“ skupiny – chladnokrevné?

Ano, jistě, to lze za work campem najít. V každém případě letošní
prvotina, vycházející ze zkušeností loňského a letošního roku, je
„přípravkou“ pro další, vyšší a náročnější aktivity, které
„vybrušují“ výkonnost chladnokrevných koní v ČR. Pro termín 13. až
14. října předseda spolku po jednáních s revírníkem LČR určili
lokalitu v katastru Rokytnice v Orl. horách s vhodnou těžbou pro
technologii „koňský potah“ – VM (vlečkování k lince). Bylo nutné
zohlednit všechny kategorie koní, včetně remontních, hmota nesměla být
přesílená, nebo alespoň se zastoupením probírkové – první zásah.
Porost smíšený se zastoupením „listí“ i smrku. Svažitost porostu
překonána smykem po vrstevnici, traktorem na odvozní místo proti svahu.
Vykázaná těžba 77 metrů kubických. Zúčastnili se ve dvou dnech dvě
klisny, dva valaši, dva hřebci, koně byli velmi ukáznění, dva koně ve
věku tři a půl roku. Dopoledne byly výcvikové a výkonnostní nedostatky
řešeny na opracovišti hřebčína na Hradčanech. Výsledek byl skvělý –
duch akce, skvělé vedení lídra campu a sdílení jeho zkušeností přinesly
obrovskou zkušenost lidem i koním. Současně podali výkon, jehož hmotný
výtěžek připadne spolku na další podobné aktivity výhradně pro
chladnokrevníky. Bohužel se naplnila hrozba nemocnosti a důsledků zásadní
klimatické změny podzimního počasí.

Malá zajímavost: dva potomci SN hřebce 685 Gotlas, hřebec a klisna
stejného věku (3,5 let) se sešli na kempu. Garant Hradčany majitele
z Líšnice a Kora maj. z Výprachtic. Kora je letošní (spolu)vítězkou
zkoušek klisen v Rychnovku se ziskem bodů 8,35. Majitelka zvyšuje provozní
zkušeností portfolio klisny do chovu. U Garanta probíhá totéž na úrovni
uchování jedince cenného pro genetické zdroje, hřebec je ukázněný a
konstitučně pevný.

Na tomto místě děkují organizátoři Školní jídelně z Rokytnice,
která vykrývala po oba dny celodenní vydatnou stravu účastníků, včetně
teplého oběda v zapůjčených termoboxech. V duchu hesla „Práce a jídlo
sdružuje/sbližuje“ byla v průběhu skvělá nálada, teplo v roubené
ubytovací chatě a kafe a čaj vždy v pravou chvíli, „kouřová“
jakbysmet. Campu se zúčastnila ani ne pětiměsíční holčička, jejíž oba
rodiče jsou majitelé slezanů. Doprovázela je ve své malé „orbitální
stanici“, ve které byla chráněna před klima a vždy v péči jednoho
rodiče. Od píky roste nová generace . (Pozn.: pořadatelé děkují i za
ohledy účastníků, díky kterým se mohla zúčastnit maminka na mateřské.
Umožnili jí sociální kontakt se stejně krevně „postiženými“.)

Další work camp bude v květnu 2017.

Publikováno v Zajímavosti.