Druhé setkání slezského norika

Ve skanzenu v Krňovicích u Třebechovic pod Orebem 7.května 2011 měli
druhé dostaveníčko chovatelé a obdivovatelé slezských noriků a potažmo
ostatních chladnokrevníků. Téma setkání se týkalo toho
nejpodstatnějšího v ošetřování beganů –

Ošetřování,
korekce kopyt a podkování.

Odborný seminář vedl na úrovni praktické a teoretické soukromý
podkovář a současně učitel praktické výuky v odborném učilišti
v Jaroměři pan

Karel Kysilka

. Jistě není nutné jej
příliš představovat, mistr Kysilka odborné a významné řemeslo
představuje na každé výstavě koní. Pro toto setkání však připravil
informace nejen všeobecné, ale i informace oborové, které jsou platné pro
koně chladnokrevné. Chladnokrevníci mají své odlišnosti a proto i koně
zúčastnění praktické části byli – begani. Při práci asistoval Jan
Pospíšil, učeň mistra Kysilky. Slezská norička Segra a roční hřebeček
Záviš byli perfektně předvedeni majitelem panem Zárubou a klisna byla
podkována v kovárně skanzenu, co bylo pro akci velmi stylové. Mezi
návštěvníky setkání byl pozván „státní“ veterinář pan Strauss,
aby úřední místa měla povědomost o tom, jaké možnosti vzdělávání
má chovatelská veřejnost a také byly konzultovány „prohřešky“ vůči
specifickému chovu chladnokrevných koní. Seminář podkováře Karla Kysilky
byl skvělý i díky živé diskuzi nad vším, co zúčastněné zaujalo.
Nejvíce asi volba – podkovat či naboso? Celý seminář byl na úrovni
vysoké štábní kultury.

V diskuzi bylo i zajímavé téma ceny prodávaného ušlechtilého
chladnokrevníka s chovatelským a výkonnostním portfoliem. Protože tato
záležitost „pálí“ hodně chovatelů, i vzhledem k hodnotám poplatků
hrazených uznanému chovatelskému sdružení při zařazování koní do
plemenitby, celkem nenuceně navázala na seminář řemesla, které může
zvýšit hodnotu každého koně dobrou péčí o stav končetin.

Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s.

Publikováno v Aktuality.