Expedice Zakletý 2010

Téměř po roce od výstupu na vrch Zakletý v Orlických horách se sešli
begani a jejich obdivovatelé a vystoupali v pořadí potřetí na strmý
sjezdařský kopec. V prosluněnou sobotu 30.listopadu na základně
hřebčína Hradčany v devět hodin po ránu nastoupilo na asi třiceti čtyř
kilometrovou expediční cestu třináct beganů belgické, norické, polské a
slezskonorické příslušnosti a třicet tři střídavě pěšáků, jezdců
či formanů. Poprvé doprovod tvořili i čtyři psi (německý ovčák byl
ostrahou proviantního vozu s válečnými dragouny).

Begatrekking

je přitažlivý čím dál víc.

Tradiční směr postupu od Pěčína k Julinčinu údolí přerušila
první zastávka u „čůrací“ chaty, kde důvod odpočinku byl naznačen a
zkřehlí cestující na vozech mohli „temperovat“ horkou griotkou.
Obsazení na vozech a koních zůstalo stejné i na další postup od prvního
kamenného mostu po skryté straně obce Říčky až do centra vesničky –
ke kostelu, který je překrásnou dominantou horských strání. Koně
překonali první náročné převýšení a zastávka byla na místě. Nálada
byla skvělá i mezi koňmi a jízdní předvoj od kostela směrem na osadu
Rysé si zarajtoval klusem po louce a doprovodil povozy a pešáky k
„bílému“ mostu (který vůbec není bílý ale kamenný). Cesta necesta
vedla lesními úvozy a na modré sjezdovce byla zastávka „odložná“
k odstavení povozů. Část výpravy vystoupala s některými begany až na
vrchol Zakletého, aby se pokochala výhledem do kraje, složila pozdrav Slunci
a vrátila se na „odložnou“ základnu k občerstvení a k výměně koní
v povozech.

Co by to bylo za expedici bez potíží? Plánovaná trasa Tobogánem si
vynutila „přesmyčku“, při jejímž překonávání nezkušená dvojice
kůň a dívka nezvládla terénní nerovnost a rupnul cajk v maratoňáku.
Oprava pomocí vodítek a šikovných rukou jediné české originální
jízdní dragounky si vynutila mírnou prodlevu a nervozitu, ale zadařilo se! a
výprava pokračovala prudkým klesáním svážnicemi s hladem v žaludku a
s myšlenkou na gulášovku s rohlíkem. Plánovaný výhled z Vyhlídky nad
Nebeskou Rybnou překazila nehoda koně, který (nakován) uklouzl při vstupu
na snad druhoválečný důkladný asfalt vozovky s žulovou drtí (jako na
bruslích), pád jezdkyně a pád psa pod povoz. Nic se nestalo, ale výpravu to
přímo katapultovalo s kopce k Hospodě na Nebeské Rybné, kde teprve došlo
k hromadnému snímání fotoaparátem – na věčné časy. Gulášovka ve
stylovém přítulném interiéru a skvělí koně všech věkových zastoupení
potvrdili, že lze dosáhnout nemožného. Soudržnost expediční skupiny při
závěrečné cestě zšeřelou krajinou byla tím, co je záměrem expedic na
Zakletý – oslava všem zúčastněným koním při budování válečného
opevnění v Orlických horách a zásobování v odlehlých místech. Jo a
ještě něco – vyčištěné hlavy před spaním a potěšení begani.

Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s.


Jindřiška Svobodová

Publikováno v Aktuality.