Report z 5. setkání slezského norika – 24. 11. 2012

Oproti předchozím čtyřem setkáním slezského norika nové téma
parajezdectví a paradrezury zahájilo akci, pořádanou pro širokou
veřejnost, která má zájem o aktuální informace v chovu a využití
slezských noriků.

Paní

Zuzana Fialová ze sdružení Stáj Rozárka

představila svou disciplínu prostřednictvím videa z XII. Mistrovství
České republiky v paradrezuře, jehož byla aktivní účastnicí v pozici
závodníka. Zajímavé bylo zejména osvětlení situace v ČR s přípravou
koní pro jezdce paradrezury v porovnání se situací v zahraničí, zejména
v Rusku, jehož zástupci se MČR rovněž účastnili a jejichž koně byli
výkonnostně na zcela odlišné, vyšší úrovni, než koně čeští.

Dalším širokým tématem přednáškového dne byla hiporehabilitace.
Zuzana Fialová pohovořila o činnosti své organizace (Stáj Rozárka)
v tomto oboru, a mimo jiné také o důležitosti práce dobrovolníků.
Nebylo překvapením, že využívá pro dospělé pacienty s nadváhou a
mentálně postižené pacienty slezského norika Goméze, který je na tuto
činnost vhodný pro svou klidnou, komunikativní a vyrovnanou povahu.

Podrobně na téma hiporehabilitace pohovořila

Ing. Vanda Casková
z České hiporehabilitační společnosti a ze sdružení Epona

, a to
zejména z pohledu Specializačních zkoušek pro koně zařazovaných do
hiporehabilitace, které postupným vývojem vyplynuly z Řádu České
hiporehabilitační společnosti proti týrání koní. Jedná se
o propracovaný systém přezkoušení minimálně 5letých koní určených
pro využití v hiporehabilitaci, jehož vizí je nemožnost koní bez
certifikátu provozovat hiporehabilitaci za úplatu. Cílem využití pouze
prozkoušených koní je snížení rizika selhání koně při provozování
hiporehabilitace na minimum. V současné době se systém nachází
v testovací 2-leté fázi, na jejímž konci bude vyhodnocen. Součástí
přednášky paní Caskové bylo video z průběhu přípravy koně a
fotografie ze Specializačních zkoušek.

Co se týká výměny zkušeností se zahraničím, uvedla Ing. Vanda
Casková své postřehy z

XIV. mezinárodního kongresu
o hiporehabilitaci v Aténách 2012

, kde se česká prezentace
provádění hiporehabilitace dočkala označení „inovativní“ a plemeno
slezský norik zde (právem) vzbudilo zájem. Velmi zajímavou informací byla
zpráva o dotacích na hiporehabilitační koně v zahraničí (v některých
spolkových zemích SRN), díky nimž se ve stáji mohou uživit další
provozní a sportovní koně.

Na základě dlouholetých zkušeností v roli fyzioterapeuta
v hiporehabilitaci, pracujícího s různými typy koní (co se týká
povahových vlastností i tělesné konstituce, mechaniky pohybu a
temperamentu), zhodnotila Ing. Vanda Casková využitelnost slezského norika
v hiporehabilitaci jako velmi dobrou. Jeho předností je zejména dlouhý
trup, který vyhovuje dospělým klientům, kteří se potřebují celým svým
tělem pohodlně na koně položit.

Praktická ukázka přípravy koně na situace, které mohou při
hiporehabilitaci nastat, vedená Zuzanou Fialovou ve venkovním prostředí
skanzenu, příjemně rozdělila přednáškový den na 2 bloky. Na klisně
slezského norika Striga jsme viděli např. použití pro koně neobvyklých
předmětů, které bývají součástí běžné praxe s klienty a mohli jsme
sledovat klidnou reakci kobyly na tyto podněty.

Přednáška

„Rekvalifikace begana na koně pro
hiporehabilitaci“

Vandy Caskové odkryla techniky přípravy koně
pro náročné poslání, jejíž součástí jsou také pasivní i aktivní
formy odpočinku rehabilitačních koní. Návazná diskuse se nesla v duchu
možné spolupráce zúčastněných organizací (ČHS, Epona, Centrum rozvoje
chovu SN) při prosazování společných zájmů.

Reportáž

Jindřišky Svobodové z Mistrovství Evropy v těžbě
dřeva koněm APF 2012 v Alcesteru

, jehož se zúčastnili členové
Centra rozvoje chovu slezského norika spolu se slezskonorickými klisnami
soukromého hřebčína Hradčany jako jediní reprezentanti ČR, přinesla
zajímavé postřehy jak ze samotného závodu, tak o rozdílných
mentálně-kulturních zvyklostech zahraničních závodníků a jejich
prostředí. Na účasti české ekipy byly sympatické výrazné projevy
českého patriotismu v podobě označování svého stanoviště i samotných
závodních klisen českými vlajkami. V samotné soutěži bylo inspirující
vyhlášení motivačních cen: např. Ceny za nejlépe vychované koně nebo
např. Ceny za nejprofesionálnější přístup k mladému koni. Není
tajemstvím a dovolím si tvrdit ani náhodou, že právě tyto ceny si odvezli
čeští účastníci závodu.

Po celou dobu trvání akce měli účastníci možnost vybírat
z kvalitních sedlářských výrobků – výstroje z dílny přítomného

sedláře Luboše Jelínka z Hanušovic

, vystavených
v přednáškovém sále za účelem prodeje.

5. setkání slezského norika udělalo pomyslnou tečku za aktivitami
pořádajícího sdružení v roce 2012, které bude v příštím roce čelit
novým výzvám i hrozbám na českém, a možná opět i na
zahraničním poli.

Publikováno v Aktuality.