Setkání slezského norika proběhlo

V Krňovicích u Třebechovic pod Orebem 22. ledna 2010 došlo
k prvnímu setkání chovatelů a příznivců národního plemene slezský
norik. Setkání bylo přístupné všem, kteří zastupovali i jiná
chladnokrevná plemena a zájemce o hipoterapii a hiporehabilitaci. Setkání
bylo programově sestavené z dopolední valné hromady Centra rozvoje chovu
slezského norika Hradčany, o.s., dále z krátké prohlídky expozice
skanzenu a z přednášek a referátů.

Pořádající občanské sdružení se touto spolkovou aktivitou inspirovalo
při přátelských a pracovních cestách členů do Velké Británie
v minulých dvou letech, kde lidé žijí aktivně společnými zájmy a při
každé možné příležitosti se setkávají a prezentují veřejnosti,
i navzdory větším vzdálenostem než známe z Čech. Centrum SN se
veřejným setkáním otevřelo těm, kteří nemají zájem být organizovaní,
přesto je zajímají aktivity a vzdělávání v oboru beganů. Centrum bude
pokračovat. Ve výroční zprávě zhodnotilo rok 2010 svými aktivitami jako
velmi plodný:

 • Účast na Radě genetických zdrojů v Uhříněvsi
 • Účast na konferenci FECTU ve Velké Británii
 • Hostování a umožnění měsíční stáže britskému studentu
  v chladnokrevném hřebčíně
 • Setkání se zástupci zahraničních chladnokrevných organizací a
  výzkumných ústavů (PL a Něm)
 • Programová účast na Královéhradeckých krajských dožínkách
 • Programová účast na výstavě Náš chov v Lysé nad Labem
 • Uskutečnění soustředění pro majitele beganů a jiné zájemce,
  uskutečnění begatrekkingové aktivity
 • Spolupráce s Dětským domovem Potštejn v oblasti sociální
  hiporehabilitace
 • Rozběhnutí fotografického projektu s DD Potštejn „BEGAN FACE“
 • Zajištění zápřeží pro lidovou veselici „Vánoční strom“
  v Rokytnici v O.h.

Program veřejného setkání z valné části zabrala hipoterapie a
hiporehabilitace ve všech podobách. Obsáhlou obrazovou prezentaci poskytla a
vyčerpávajícím způsobem odpověděla na různé otázky ing. Vanda
Casková. Výběr a vhodnost koně pro tyto obory, příprava koně, zkoušky,
dále rozdělení a chápání oboru, vhodná vzdělávání a další –
málokdy na oblastních úrovních dospějí koňaři k takovému objemu
informací. Navazovala přednáška Jindřišky Svobodové o nově popsané
možnosti sociální hiporehabilitace a referáty výchovných pracovníků
z dětského domova. Přítomna byla i klientka s lehkou mozkovou dysfunkcí,
která se účastnila pilotního projektu s chladnokrevníkem s excelentními
výsledky. V těchto oborech slezský norik zaznamenává vysokou
upotřebitelnost a oblíbenost. Je fyzicky i psychicky vhodným plemenem pro
váhově těžší klienty. Jeho vlastnosti jej předurčují jako rodinného
farmářského koně a ing. Jan Gallas navázal přednáškou a prezentací
ministerstva zemědělství o ekologickém zemědělství. Po všech tématech
následovaly operativní diskuze a čas už dovolil jen (přes plánované
prezentace plemenných hřebců) promítnutí krátkého dokumentárního filmu
ze švédského venkova o využití tažné síly koně v zemědělských
činnostech. Další filmy, které Centrum získalo od přátel z Evropy či
s laskavým svolením zapůjčili členové, budou promítány v dalších
setkáních. Pokročilá doba dovolila už jen náhodné diskuze těch, kterým
se nechtělo odjet a to byla známka, že pro zúčastněné bylo setkání
inspirací. Navázaly mezi sebou kontakty, pracovní či osobní.

Ze setkání vyplynulo, že v roce 2011 bude uskutečněna v pořadí
čtvrtá speciální výstava Šampion Orlických hor v zámeckých
interiérech. Spolupráce bude nabídnuta ASCHK, potažmo odborným
chladnokrevným svazům. Pro členy sdružení bude zajištěn zájezd do
Francie za spřátelenými subjekty a do divadelně jezdecké školy
v Paříži. Je očekáván příjezd a pobyt v ČR zástupce British Horse
Loggers, pozvání profesního kolegy z USA a ze Skotska je v jednání.

Druhé Setkání slezského norika má již svůj termín – 7.května t.r.
a uskuteční se opět v interiérech a exteriérech Podorlického skanzenu
v Krňovicích. Nosným tématem bude podkování a korekce u chladnokrevných
koní a další.

Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s. (Centrum SN)

Publikováno v Aktuality.